Persoonlijke hulp

Persoonlijk pensioengesprek

U bent zich ervan bewust dat u een inventarisatie moet doen van uw pensioensituatie. Maar u vindt het lastig om hiermee te beginnen of mist het overzicht?

In een persoonlijk gesprek helpt Post Pensioen u verder met:

  • het vaststellen van uw pensioeninkomen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid;
  • de inschatting of het pensioeninkomen in uw eigen situatie voldoende is;
  • inzicht in de eventueel gewenste oplossingen en het maken van een afweging daarin.

 

Uw investering hiervoor bedraagt € 75 per uur, excl. BTW.